Nadzór właścicielski

Co tak naprawdę NIK stwierdził w PRUiM?

Stwierdzić należy, że wyniki kontroli przeprowadzonej w spólkach z udziałem miasta Gliwice, są dla miasta (jako udziałowca-wspólnika sprawującego nadzór właścicielski) druzgocące. Podkreślę, że spośród kontrolowanych spółek, to właśnie spółki grupy PRUiM wskazałem jako przykład rażąco patologicznych…NIK w Gliwicach, czyli bliski koniec mitu…

Redaktor naczelny "Życia Gliwic" Zbigniew Lubowski poprosił mnie o napisanie do najbliższego numeru tekstu, przybliżającego krótko temat trwającej w Gliwicach (wyjątkowo długo!) kontroli NIK. Oto on – czytelnicy Info-Postera mogą się z nim zapoznać już…
Pytania do prezydenta

W związku z licznymi stwierdzonymi przeze mnie nieprawidłowościami związanymi z funkcjonowaniem gliwickich spółek komunalnych, przesłałem dziś do sekretariatu prezydenta miasta wniosek o udostępnienie informacji publicznej w związku ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego…