Najwyższa Izba Kontroli

Komunikacja miejska – na cenzurowanym

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego jest największym, ale wcale nie najlepszym w kraju organizatorem komunikacji miejskiej. Zrzesza 28 gmin, w tym m.in. Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice i Zabrze. Na obszarze objętym jego działalnością mieszka w…NIK, czyli strach przez wróble oswojony…

Za kilka dni opublikuję zapowiadane pismo do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, zwracające uwagę na konieczność dopilnowania wymaganych prawem reakcji na wykryte nieprawidłowości. Teraz jednak pozwolę sobie przedstawić Czytelnikom krótkie zestawienie danych statystycznych ze sprawozdań z…Komplet Wystąpień Pokontrolnych NIK

To ogromny, bardzo specyficzny materiał. Polecam go jednak uwadze tych wszystkich, którzy mają czas i ochotę samodzielnie wejrzeć w trzewia kontrolowanych podmiotów, lecz niekoniecznie chcą ich szukać na stronach NIK.  Wszystkich, zwłaszcza swoich sympatyków, przestrzegam…


NIK w Gliwicach, czyli bliski koniec mitu…

Redaktor naczelny "Życia Gliwic" Zbigniew Lubowski poprosił mnie o napisanie do najbliższego numeru tekstu, przybliżającego krótko temat trwającej w Gliwicach (wyjątkowo długo!) kontroli NIK. Oto on – czytelnicy Info-Postera mogą się z nim zapoznać już…


Oświadczenie dla NIK w związku z RIPH

Dziś złożyłem kolejne oświadczenie dla NIK w związku z kontrolą trwającą w Gliwicach, a dotyczącą spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gliwice. Oto ono: OŚWIADCZENIE Na ręce p. Tomasza Kuźniaka, koordynatora kontroli „Wybrane aspekty funkcjonowania…


Nowiny. Dla jednych dobre, dla drugich nie…

W ostatnim numerze "Nowin Gliwickich" bardzo istotna informacja, dotycząca trwającej  w Gliwicach kontroli NIK. Okazuje się bowiem, że potrwa ona dłużej niż początkowo zakładano, przy czym należy podkreślić, że nawet według pierwotnych założeń wyglądała ona…
Oświadczenie dla NIK w związku z przedmiotem trwającej kontroli

Na ręce koordynującego kontrolę w Gliwicach przedstawiciela Katowickiej Delegatury NIK Tomasza Kuźniaka złożyłem dziś następujące oświadczenie: W związku z trwającą kontrolą NIK „Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice”, na podstawie art. 41 Ustawy…


Czy PO sprowadziła NIK do Gliwic?

Na profilu Facebook Posła Borysa Budki pod linkiem odsyłającym do artykułu na Info-Poster.eu http://info-poster.eu/co-planuje-gliwicka-platforma/ ukazał się również komentarz, na który pozwoliłem sobie odpowiedzieć. Nie byłoby tu być może niczego wartego szerszej popularyzacji, gdyby nie inny…


NIK w Gliwicach!

Rozpoczęła się zapowiadana po moich interwencjach kontrola NIK w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Gliwice (http://info-poster.eu/nik-dziekuje-i-zapowiada-kontrole/). Przekazane przeze mnie blisko 100 stron dokumentacji okazało się być wystarczającą przesłanką do podjęcia działań kontrolnych….
Oświadczenie dla Najwyższej Izby Kontroli

Dziś miała miejsce kolejna rozmowa z Dyrektorem Katowickiej Delegatury NIK Piotrem Miklisem. Przybliżyłem kwestie od wielu miesięcy przeze mnie poruszane i sprawy prowadzone przed kolejnymi organami administracji publicznej, prokuratury i sądu. Przekazałem również materiały dokumentujące…


NIK wnikliwie czyta Info-Poster!

Od 1 do 16 października użytkownicy z Najwyższej Izby Kontroli odwiedzili Info-Poster.eu 7 razy, przeglądając średnio 1,83 strony. Ale uwaga, średni czas odwiedzin wyniósł aż 11,55 minuty, co umożliwia wnikliwą lekturę np. tekstów poświęconych PRUiM…


Kontrola NIK w Gliwicach – trwa, czy nie trwa?

Dotarła do mnie – nawet z dwóch niezależnych źródeł – informacja, która mnie zelektryzowała. „Osoby dobrze poinformowane”, którym leży na sercu dobro publiczne alarmowały, że „do Gliwic wpadła NIK i właśnie kontrolowała PWiK”. Ponoć „nic…NIK sprawdzi Podium!

Najwyższa Izba Kontroli w odpowiedzi na wniosek trzech gliwickich stowarzyszeń sprawdzi zgodność z prawem budowy hali widowiskowo – sportowej Podium na terenach zalewowych. Oto treść pisma w tej sprawie: nik-podium