Pozew w trybie wyborczym

Sąd Apelacyjny oddalił wniosek

Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił Zażalenie na Postanowienie z 30 października złożone przeze mnie dzisiaj. Przypomnę tylko, że Sąd Okręgowy w swoim Postanowieniu podał: iż "publikacja na którą powołuje się wnioskodawca nie stanowi materiału wyborczego"….


Sąd oddalił wniosek – zażalenie jutro

Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił mój wniosek z udziałem Niny Drzewieckiej o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym, uznając, że kwestionowana przeze mnie publikacja na stronie gliwice.eu "nie stanowi materiału wyborczego". Wyrok nie jest prawomocny. Jutro…