Protest głodowy

14 stycznia 2014 – Oświadczenie w sprawie protesu głodowego

GŁÓD SPRAWIEDLIWOŚCI – Protest głodowy Dariusza Jezierskiego – Śląski Urząd Wojewódzki – 14.10.2013 Nie mam zamiaru zrobić niczego więcej, jak tylko oprzeć się na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. A ta, jako najwyższej rangi akt prawny stanowi…


Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Piotra Wieczorka

Po blisko 15 miesięcznych działaniach zmierzających do ujawnienia przypadków łamania prawa przy sprawowaniu nadzoru właścicielskiego przez Gminę Gliwice i zawiadomieniu Prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez prezesa PRUiM SA Henryka Małysza, posiadam już materiał dowodowy wystarczający…