PRZEDWYBORCZO:

PRZEDWYBORCZO: Zbigniew Wygoda, czyli ewolucyjne przejęcie władzy. (część 1 „teoretyczna”)

W niniejszym opracowaniu wskażę możliwą do przyjęcia i skutecznego zastosowania strategię kampanii wyborczej Zbigniewa Wygody w wyborach samorządowych w 2018 roku. Poprzedzę to analizą, z której wynika, że Zbigniew Wygoda jest jedynym możliwym kandydatem, będącym…