Rada Dzielnicy Wójtowa Wieś

I Love Lipa

Być może, w kontekście ostatnio ogłoszonej decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uchyleniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie Alei Mickiewicza (http://www.24gliwice.pl/wiadomosci/?p=58247), ta akcja nabiera szczególnego znaczenia… ZAPROSZENIE CZAS AKCJI: 14 LUTEGO (PIĄTEK) WALENTYNKI…Festyn rodzinny na Wójtowej Wsi! – 28 września

Ach, jak my lubimy festyny… Zostało nam to po przodkach, którzy we wspólnym biesiadowaniu i zabawie utrwalali łączące ich więzi, suto je przy tym przegryzając i tęgo zapijając. Rada Osiedlowa dzielnicy Wójtowa Wieś zaprasza mieszkańców…


Wójtowa Wieś bez lipy!

Nie było lipy podczas wyborów do rady dzielnicy Wójtowa Wieś – dostali się do niej ludzie, którzy podjęli aktywne działania w sprawie lip, na które z niewiadomych dotąd względów uwzięły się władze Gliwic. Wybierano spośród…