Sąd KRS

Zygmunt Frankiewicz i Andrzej Dziuba powinni zwrócić pieniądze?

Jesienią ubiegłego roku dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Krzysztof Nowak wszedł w skład rady nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. To dość znamienne, zważywszy, że w kuriozalny sposób bronił niezgodnej z prawem uchwały Rady Miejskiej w…


Cudownie uzdrowiony Henryk Małysz znowu złamał prawo?

Jak "ukarano" prezesa, który osobiście doprowadził do sytuacji negatywnie ocenionej przez NIK? Poniższy artykuł opublikowałem 25 sierpnia. W kontekście opublikowanych Wystąpień Pokontrolnych NIK, koniecznie trzeba go przypomnieć. Polecam lekturę gorąco… 11 lipca tego roku portal…


Skarga na Postanowienie Sądu KRS

Kampania wyborcza to nie wszystko. Konsekwentnie zajmuję się sprawami, które są w toku. Otrzymałem Postanowienie Sądu, umarzające postępowanie w sprawie niedopuszczalnego wpisu dotyczącego PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. Sąd nie tylko nie uwzględnił mojego oświadczenia w sprawie,…


Stanowisko w sprawie PRUiM-MOSTY Sp. z o.o.

Wezwany przez Sąd KRS do zajęcia stanowiska względem Pisma przygotowawczego pełnomocnika PRUiM-MOSTY Sp. z o.o., będącego wyjaśnieniem spółki w związku z podniesionym przeze mnie złamaniem ustawy kominowej przez nowego prezesa Waldemara Macyszyna (http://info-poster.eu/sad-krs-podjal-temat-dostalem-odpowiedz-pelnomocnika-pruim-mosty/), odpowiedziałem poniższym pismem, podtrzymując…


Gliwicki Sąd utrudnia…

Na ogół bywa tak, że to obywatele, w niektórych przypadkach uchylają się od odebrania listu poleconego z sądu. Tym razem jest inaczej. Przez miesiąc przebywam w Gruzji (reżyseruję spektakl), tymczasem tuż po wyjeździe przyszedł list…


Skarga na działania Sądu KRS

Sędzia Beata Majewska-Czajkowska, Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach  Skarga na działania Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego KRS                           Szanowna Pani Prezes!               Niniejszą skargę kieruję zobligowany postępowaniem…


Gliwicki Sąd KRS poświadczył nieprawdę. Celowo?

Cóż, Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego KRS z 8 października 2013 roku, byłoby niewiele znaczącym, ?technicznym? rozstrzygnięciem o czymś, co nie ma sensu w związku z tym, że nie trzeba już przymuszać…