Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic

Lizusi w natarciu – rzecz o Krzysztofie Kosińskim

Niedawno w luksusowym albumie "Droga pod górę", mającym w zamierzeniu promować Gliwice, wydanym za pieniądze podatników, Krzysztof Kosiński, do niedawna redaktor różnych mediów, w tym MSI, pozwolił sobie zamieścić "zacytowaną" opinię, w sposób skandaliczny obrażającą…List do księdza Rektora

Ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI, Jego Magnificencja Rektor UKSW Prof. dr hab. Marek Michalski, Dziekan Wydziału Prawa I Administracji  W nawiązaniu do publikacji przytoczonych poniżej, pragnę wyrazić niepokój związany z podjęciem "badań" w projekcie…Chcą ratować zabytki!

Stowarzyszenie Gliwiczanie Razem, Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic, Fundacja Przestrzenie Dialogu i TIR-om Stop w Gliwicach w związku z ujawnionym niedawno przez p. Mariana Jabłońskiego i udokumentowanym fotograficznie faktem niszczenia obiektu zabytkowego, mającego najprawdopodobniej dużą wartość…


Co nowy Marszałek wiedzieć powinien?

Pan  Mirosław Sekuła jest marszałkiem województwa śląskiego od niedawna. Zastąpił na tym stanowisku Adama Matusiewicza, który podał się do dymisji po nieudanym starcie  Kolei Śląskich. 15.02.2013 Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic wysłało informację do Marszałka w…


Propozycja w sprawie DTŚ w Gliwicach

W związku z ogromnymi problemami z finansowaniem ostatniego, gliwickiego odcinka DTŚ i brakiem ponad 300 milionów złotych na dokończenie inwestycji, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązania, które będzie do przyjęcia dla wszystkich stron. Wydaje się, że…


Pismo w sprawie Żanety Kurasz

Do Komendanta Straży Miejskie Janusza Bismora oraz do gliwickich mediów zostało wystosowane pismo od kilku stowarzyszeń, ustosunkowujące się do sprawy obszernie opisanej na łamach Info-Postera. Czytamy w nim między innymi: „Pragniemy wyrazić nasze uznanie dla…


Apel gliwickich stowarzyszeń do Radnych

Cztery gliwickie stowarzyszenia wystosowały apel do Rady Miejskiej w Gliwicach, przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Wygody. Podpisały się pod nim stowarzyszenia: Gliwiczanie Razem, Gliwiczanie dla Gliwic, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz…


DTŚ – kuriozalna niegospodarność?

To już kilka dni temu, fakt. Jednak po powrocie do własnego miasta wraca się do spraw, które są w nim priorytetowe. Zatem powoli ogarniając aktualny bieg tych spraw, Redakcja prezentuje pismo Stowarzyszenia Gliwiczanie dla Gliwic…