Waldemar Macyszyn

Czy prezes poniżył konstytucyjny organ? Niech sprawdzi Prokuratura

Mam głębokie przeświadczenie, ugruntowane przez ostatnie 3 lata, że są granice, których przekraczanie psuje jakość państwa i prawa, którym ono się rządzi. Za przejawy zjawisk, które prowadzą do podważenia prestiżu państwa uważam niekontrolowane, nakierowane na…Skarga na Postanowienie Sądu KRS

Kampania wyborcza to nie wszystko. Konsekwentnie zajmuję się sprawami, które są w toku. Otrzymałem Postanowienie Sądu, umarzające postępowanie w sprawie niedopuszczalnego wpisu dotyczącego PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. Sąd nie tylko nie uwzględnił mojego oświadczenia w sprawie,…


Stanowisko w sprawie PRUiM-MOSTY Sp. z o.o.

Wezwany przez Sąd KRS do zajęcia stanowiska względem Pisma przygotowawczego pełnomocnika PRUiM-MOSTY Sp. z o.o., będącego wyjaśnieniem spółki w związku z podniesionym przeze mnie złamaniem ustawy kominowej przez nowego prezesa Waldemara Macyszyna (http://info-poster.eu/sad-krs-podjal-temat-dostalem-odpowiedz-pelnomocnika-pruim-mosty/), odpowiedziałem poniższym pismem, podtrzymując…Oświadczenie dla NIK w związku z przedmiotem trwającej kontroli

Na ręce koordynującego kontrolę w Gliwicach przedstawiciela Katowickiej Delegatury NIK Tomasza Kuźniaka złożyłem dziś następujące oświadczenie: W związku z trwającą kontrolą NIK ?Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice?, na podstawie art. 41 Ustawy…