Wycinka drzew

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego w sprawie usuwania drzew przydrożnych

To bardzo ważny dokument, opracowany przez środowiska, które dysponują odpowiednią wiedzą naukową do formułowania wniosków. Z całą pewnością warto go przypomnieć także w Info-Posterze. Po tragedii pod Chełmnem w kwietniu 2014 r., gdzie zginęło siedmioro…


Czytelnicy piszą: szykany za obronę drzewa?

Oto list przysłany mailem przez mieszkankę Gliwic: W zimowym numerze Przyrody Górnego Śląska opublikowany został mój artykuł nt. niszczenia drzew w Gliwicach. Wkrótce po tym zaczęły mnie spotykać kolejne szykany ze strony wspólnoty z mojej…Gliwice biedniejsze o wiele miliardów złotych!!!

Profesor T.M. Das z Katedry Biochemii Uniwersytetu w Kalkucie w sposób jak najbardziej rzetelny dokonał obliczenia wartości jednego drzewa. Uwzględnił przy tym wiele czynników, które na tę jak najbardziej w sensie ekonomicznym wymierną wartość się…


Czego nie wolno robić z zielenią miejską

Naprawdę warto w tym momencie mieć świadomość tego, jakie są prawne implikacje tego, co robi się z zielenią miejską. Po lekturze poniższego opracowania proszę zadać sobie pytanie: Czy na pewno w Gliwicach w kwestii zieleni…


Rzeź drzew, czyli wybiórcze umiłowanie zieleni

127 lip przy ul. Mickiewicza uratowanych po głośnych protestach – a blisko 8 tysięcy drzew idzie pod topór po cichu i ku ogólnemu przyzwoleniu? W ostatnich miesiącach głośny stał się protest mieszkańców przeciwko planowanej wycince…


Czy tylko konieczna wycinka?

Przygotowania do budowy odcinka śródmiejskiego DTŚ w Gliwicach ruszyły. Wyburzenia, także starych, wrośniętych w krajobraz miasta kamienic, postępowały od dawna, nawet bez decyzji administracyjnych. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostało wydane przez wojewodę 25.06.2012. Od…