Tereny Bumaru-Łabędy w Tarnobrzeskiej SSE?

Wielu może się wydać dziwne, że należące do Bumaru ? Łabędy tereny wraz z nieruchomościami zostaną włączone do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a nie do pobliskiej, katowickiej. Okazuje się, że wynika to ze specyfiki produkcji zakładu.

Rzeczniczka Bumaru-Łabędy Ewa Kubisiewicz-Boba stwierdziła: wybór Tarnobrzeskiej SSE jako operatora wynika z faktu jej olbrzymiego doświadczenia w restrukturyzacji majątku przedsiębiorstw przemysłu obronnego i związanych z tym wcześniejszych sukcesów w Radomiu, Stalowej Woli czy Nowej Dębie.
Strefa obejmie wszystkie nieruchomości, które w tej chwili i w latach poprzednich należały do Bumaru ? Łabędy. Chodzi zatem również o tereny, które zostały przekazane Skarbowi Państwa za zaległości w podatku VAT i przejęte przez samorząd Gliwic, również za zaległości podatkowe. O takie rozwiązanie wnioskował sam Zakład, który ma nadzieję na związaną z takim rozwiązaniem aktywizację gospodarczą i poprawę stanu finansów. Gliwicka Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała wniosek. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie rząd.

Ważne jest, jak twierdzą przedstawiciele Zakładu, że takie rozwiązanie nie tylko pozwoli na utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia, ale wręcz umożliwi stworzenie nowych miejsc pracy. Możliwe będzie również pozyskanie nowych inwestorów i zlokalizowanie na uzbrojonych terenach kolejnych zakładów przemysłu ciężkiego.

Czy będzie to rozwiązanie dla trwających od wielu lat problemów łabędzkiego Bumaru? Czas pokaże.

Be the first to comment on "Tereny Bumaru-Łabędy w Tarnobrzeskiej SSE?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*