To nie żart na prima aprilis

Od 1 kwietnia drożeją bilety KZK GOP. Warto pamiętać, że drożeją również opłaty za przejazd bez ważnego biletu. KZK GOP tłumaczy podwyżkę przede wszystkim wysokimi cenami paliwa zapewniając, że wprowadzone podwyżki mają mają jedynie zrekompensować wzrost kosztów.

II. Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia)

zgodnie z Taryfą: 3,00 zł (nie dotyczy posiadaczy biletów miesięcznych, wakacyjnych oraz kwartalnych przewożących ponadwymiarowy bagaż ręczny lub zwierzę). Bilet uprawnia do przejazdu na całej trasie pojazdu, w którym został skasowany lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek).

IV. Pozostałe bilety okresowe autobusowo-tramwajowe:

A. Bilety na okaziciela :

 1. 24-godzinny: 16 zł ulgowy 8 zł
 2. 48-godzinny: 26 zł ulgowy 13 zł
 3. 5-dniowy: 40 zł ulgowy 20 zł
 4. 7-dniowy: 46 zł ulgowy 23 zł
 5. 14-dniowy: 82 zł ulgowy 41 zł
 6. miesięczny: 160 zł ulgowy 80 zł

B. Bilety imienne:

 1. kwartalny (na 3 kolejne miesiące) uprawniający do przejazdu na terenie 2 i więcej gmin: 348 zł ulgowy 174 zł
 2. kwartalny (na 3 kolejne miesiące) uprawniający do przejazdu na terenie 1 gminy: 296 zł ulgowy 148 zł

C. Bilet miesięczny szkolny ulgowy – imienny TS (ważny z legitymacją szkolną) uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, w dni nauki szkolnej: 45 zł. Bilet obowiązuje na poszczególne miesiące roku szkolnego (od września do czerwca). Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół dziennych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, oraz średnich ) oraz dzieci w wieku 6 lat objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez przedszkole/szkołę).

D. Bilet wakacyjny – dwumiesięczny bilet imienny WSC, uprawniający do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub więcej miast (gmin) przez okres dwóch miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień): 240 zł, ulgowy 120 zł.

V. Opłaty dodatkowe:

 1. opłata manipulacyjna za zwrot biletu miesięcznego, wakacyjnego lub kwartalnego do 5-go dnia miesiąca (pierwszego miesiąca obowiązywania) – 20% ceny nominalnej tego biletu,
 2. opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie §10 „Taryfy przewozu…” – 10 zł,
 3. opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu – 150 zł, płatna do 7 dni – 110 zł,
 4. opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu płatna w miejscu kontroli wynosi – 90 zł,
 5. opłata dodatkowa za przewóz bagażu (zwierząt) bez ważnego biletu lub niezgodnie z „Taryfą…” oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg – 75 zł, płatna do 7 dni60 zł,
 6. opłata dodatkowa za przewóz bagażu (zwierząt) bez ważnego biletu lub niezgodnie z „Taryfą…” oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg płatna w miejscu kontroli – 55 zł,
 7. opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – 300 zł.

Do opłat dodatkowych pkt. 3, 4, 5 i 6 dolicza się opłatę za przewóz jednorazowy zgodnie z pkt I ppkt 1 Cennika Opłat. W pozostałych przypadkach nie nalicza się przewoźnego. (…)

Ceny podane w pkt. I-IV są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług.

 

Be the first to comment on "To nie żart na prima aprilis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*