Uwaga!!! – nieznane wątki historii Śląska! Tatarzy na Górnym Śląsku.

Gliwiczanie interesują się historią miasta i regionu. Udowadniają to przy każdej okazji.Dlatego właśnie prezentujemy wystawę, która niedawno została otwarta w Katowicach. to na tyle blisko, że łatwo można się wybrać. Nie wątpimy, że zrobią to ci, którzy skrzętnie zbierają informacje o dziejach Śląska. Dlaczego? Zwyczajnie – temat jest mało znany i przez to atrakcyjny. W Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (Śródmieście – ul. Rybnicka 11) 15 października otwarto wystawę ze zbiorów Sławomira Hordejuka „Tatarzy na Górnym Śląsku”.

Sam autor wystawy powiedział Info-Posterowi:

Zaprezentowane zostanie 9 tablic, przedstawiających krótko osadnictwo tatarskie na ziemiach Rzeczpospolitej, kontakty Tatarów z Ziemią Śląską w XIII-XX w. Wskazane zostaną wpływy tatarskie w miejscowym nazewnictwie, języku, potrawach, nazwiskach itp. Większość tablic poświęcono znanym i zapomnianym Tatarom, mieszkańcom Górnego Śląska, m.in. Emirowi Buczackiemu  (1935-1990), wieloletniemu aktorowi Teatru Śląskiego; kpt. pil. Tadeuszowi Miśkiewiczowi (1895-?), pilotowi 3 i 5 Pułku Lotniczego, uczestnikowi I i II wojny światowej, więźniowi niemieckich oflagów; Janowi Jakubowi Szegidewiczowi (1906-1983), przedwojennemu lotnikowi, więźniowi KL Auschwitz; Włodzimierzowi Abłamowiczowi (1891-1974), kapitan WP, dr prawa, uczestnik III powstania śląskiego i dowódca 3 dywizjonu pociągów pancernych;  Leonowi Abakanowiczowi (1911-1988), st. sierż., lotnik 304 Dywizjonu Bombowego im. Ziemi Śląskiej. Dodatkowo w 3 gablotach pokazane będą tatarskie wydawnictwa od lat 30-tych XX w. do czasów współczesnych. Celem wystawy jest pokazanie, że w woj. śląskim oprócz mniejszości: niemieckiej, romskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, słowackiej, żydowskiej, czeskiej czy ormiańskiej, żyją też osoby pochodzenia tatarskiego.

Do tematu na naszych łamach wrócimy jeszcze za kilka dni. Dziś jednak bardzo polecamy tę wystawę. Wiedzę o Śląsku można wzbogacać nie tylko w wielkich galeriach i muzeach, ale również odnajdując mniejsze, a przecież nie mniej atrakcyjne przedsięwzięcia.

1 Comment on "Uwaga!!! – nieznane wątki historii Śląska! Tatarzy na Górnym Śląsku."

  1. „…Celem wystawy jest pokazanie, że w woj. śląskim oprócz mniejszości: niemieckiej, romskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, słowackiej, żydowskiej, czeskiej czy ormiańskiej, żyją też osoby pochodzenia tatarskiego. …”

    Dla wszystkich jest miejsce !

Leave a comment

Your email address will not be published.


*