Uwagi Tadeusza Olejnika bez znaczenia…

Członek Komisji Rewizyjnej radny Tadeusz Olejnik (jako radny Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza głosował przeciw kontroli w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego) zwrócił się do Radcy Marka Owczarskiego z uwagami na temat opinii prawnej, którą komentowałem w ostatnich tekstach.

W pierwszej chwili zamarłem, czytając pierwsze zdanie uwag radnego Olejnika do radcy prawnego Marka Owczarskiego. Napisał on bowiem: „Sporządzona przez Radcę Prawnego Marka Owczarskiego opinia prawna jest w pkt 5 analizy stanu prawnego, oraz w pkt 5 części „wnioski” nieprawidłowa.” Okazało się jednak, że radny, nie zauważywszy oczywistych błędów interpretacyjnych w najważniejszych kwestiach (popełnionych ewidentnie na korzyść zastępcy prezydenta Piotra Wieczorka, który złamał ustawę kominową), ostro zareagował uznając najwyraźniej, że opinia prawna zamykająca się w stwierdzeniu „jeżeli udziały PRUiM SA w Gliwicach przekraczają 50% kapitału zakładowego w innych spółkach, to członkowie Zarządu tych spółek podlegają ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne” jest zbyt niekorzystna dla zainteresowanych podmiotów.

Oto pełna treść wspomnianych uwag:

Tado Rzeczywiście istnieją rozbieżne interpretacje pojęcia „gminna osoba prawna” i nie ma potrzeby w tej chwili wdawać się w niepotrzebne dywagacje. Nie to bowiem rozstrzyga o tym, że wątpliwości Tadeusza Olejnika nie mają najmniejszego znaczenia w kontekście przedmiotu mojej skargi z grudnia 2012 roku. Przyznam również, że nie wiem dlaczego tak sformułował swoje pytanie Kamil Jany. Chyba, że przy okazji i szykuje się jakaś kolejna spektakularna kariera etatowego prezesa i członka rad nadzorczych w rodzaju zdyskredytowanego Henryka Małysza. W swoim piśmie skarżyłem bowiem złamanie ustawy antykorupcyjnej przez HENRYKA MAŁYSZA PREZESA PRUiM SA, a zatem spółki ze 100% udziałem gminy. Pełniąc tę funkcję ewidentnie podlega on ustawie antykorupcyjnej w myśl art. 2 ust. 6 tejże. Jest to oczywiste bowiem „w orzecznictwie przyjmuje się, co do zasady, że za gminną osobę prawną można uznać jedynie taki podmiot, którego mienie w całości stanowi mienie komunalne. Chodzi tu więc wyłącznie o tzw. jednoosobowe gminne osoby prawne, czyli np. spółki handlowe, w których 100% udziałów ma gmina.”

Raz jeszcze przypominam, że to prezes Henryk Małysz złamał ustawę antykorupcyjną poprzez zasiadanie w 3 radach nadzorczych spółek z udziałem PRUiM SA. Wątpliwości radnego Tadeusza Olejnika w świetle zarzutów zawartych w moim piśmie nie mają więc żadnego znaczenia.

 Dariusz Jezierski

5 Comments on "Uwagi Tadeusza Olejnika bez znaczenia…"

 1. cóż tu wymagać jakie wykształcenie ma ten człowiek

 2. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2078AD00&view=null
  Podobne wątpliwości w zakresie właściwej interpretacji przepisów dotyczących kwestii, kto podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy antykorupcyjnej, a także w sprawie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez członków organu zarządzającego gminną osobą prawną miał blisko rok temu radca prawny i jednocześnie poseł Borys Budka – zostały one rzetelnie wyjaśnione i rozwiane.
  Próba dokonywanej nadinterpretacji przepisów przez radnego z komisji rewizyjnej może być rozpatrywana wyłącznie w kontekście szukania usprawiedliwienia dla niezgodnego z prawem postępowania prezesa zarządu Pruim S.A., aby odwrócić uwagę Czytelników od faktu, że jest on osobą, do której z racji pełnionych funkcji w organach określonych kategorii spółek mają zastosowanie zarówno przepisy ustawy kominowej jak i antykorupcyjnej.

 3. Redaktor myślał że Radny Olejnik będzie przeciw?
  Radny ma niezłe dochody .Ogółem było tego za rok 2012 75619,82zł
  Średnia to 6301zł a na tresowanej Strefie Ekonomicznej około 2000zł zarabia szary pracownik. Skumałeś redaktorze?
  W tej kwocie jest 51703,82 zł z PKM w którym to członkiem RN jest Pani była vice prezydent RC pracująca teraz w MZUK.
  Reszta jego uposażenia to dieta cud za działalność na rzecz miasta i basta.
  Jak widać treser nie robi kuku swoim kotkom i nie zrobi.
  To zrobić mogą tylko doły a te są tak wytresowane że ani mru mru.
  Do czasu jednak..
  To miasto się wysysa i namaszczonym tego przykładem jest prezesura pana HM.
  Nie wycinać Lip .

 4. Czego się można spodziewać po wiadomych osobach.

 5. Gratuluję widać, że ludzie czytają gazetę. 8 listopada w bibliotece śląskiej w Katowicach będzie ciekawa konferencja poświęcona rokowi 1813 na Śląsku.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*