Waldemar Paszkowski – program

Z Waldemarem Paszkowskim współpracujemy od dawna, zwłaszcza w zakresie dotyczącej gliwiczan bezpośrednio sprawy podziemnego zbiornika wody pitnej, z którego zaopatrywane są Gliwice, a nad którym położone jest pyskowickie składowisko odpadów.

W związku z kanydowaniem przez niego do Sejmu, udostępniam jego program wyborczy:

Kilka słów o mnie

Urodziłem się 2 kwietnia 1970r. , mieszkam w Pyskowicach i związany jestem z regionem śląskim.

Obszary, które stanowią moją mocną stronę:

 • zarządzanie projektami i dużymi przedsięwzięciami prorozwojowymi,

 • wykorzystanie nowych technologii w tworzeniu rozwiązań innowacyjnych,

 • wspomaganie podejmowania decyzji w administracji publicznej,

 • organizacja i planowanie przedsięwzięć gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska.

Dlaczego kandyduję

W swojej działalności zawodowej i samorządowej ważne są dla mnie zasady, którymi zawsze się kierowałem. Są to uczciwość, skuteczność i konsekwentność.

Uważam, że jestem dobrze przygotowany do pełnienia funkcji publicznej i reprezentacji mieszkańców w Sejmie RP. Zdobyłem solidne wykształcenie i posiadam właściwe doświadczenie do realizacji zadań publicznych.

Stawiam na rozwój i wykorzystanie potencjału ludzi. Jestem przekonany, że przy dobrej organizacji wspólnie z mieszkańcami można wspólnie nie tylko planować zadania, ale razem je wdrażać.

Gmina Pyskowice wraz z otoczeniem pobliskich gmin wymaga zdecydowanych i odważnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Możliwe jest to poprzez przygotowanie projektów inwestycyjnych i prorozwojowych nie tylko w granicach Pyskowic, ale wspólnie w gminami sąsiednimi. Największym potencjałem dla rozwoju są zasoby ludzi dla budowania przyszłości. Dlatego uważam, że połączenie mojej wiedzy i dotychczasowych doświadczeń pozwoli razem z mieszkańcami nie tylko rozwiązywać najważniejsze problemy, ale budować nową jakość w przestrzeni publicznej.

Przygotowany przeze mnie program jest realny, ale przede wszystkim konkretny. Uważam, że poprzez uzyskaną wiedzę jestem solidnie przygotowany do rozwiązywania bieżących problemów i opracowywania skutecznych rozwiązań wspierających rozwój. Potrafię aktywnie włączać się, wspierać i pomagać w przedsięwzięcia służące mieszkańcom. Jako kandydat niezależny do Sejmu RP proszę o Państwa głos.

 

Program wyborczy:

Dla Pyskowic:

 • udrożnienie komunikacji drogowej i zmiana organizacji ruchu na kluczowych skrzyżowaniach miasta – w tym, przywrócenie przejazdu na wprost przy ul. Powstańców Śl. oraz modernizacja skrzyżowania przy ul. Gliwicka-Wyszyńskiego,

 • wykorzystanie warunków infrastruktury lokalnej dla tworzenia nowych miejsc pracy i lokowania inwestorów,

 • współpraca i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – w tym tworzenie i aktywizacja inkubacji przedsiębiorczości dla nowych firm,

 • wykorzystanie położenia geograficznego miasta oraz potencjału środowiska naturalnego do rozwoju bazy rekreacyjno-turystycznej i sportowej,

 • pomoc osobom najuboższym i niepełnosprawnym w ramach rozwiązań lokalnych,

 • wspieranie lokalnych talentów i rozwoju bazy kulturalno-oświatowej,

 • działania systemowe i wspierające rozwiązania oddłużenia budynków komunalnych,

 • wspieranie rozwiązań i pomoc na rzecz dofinansowania zadań publicznych ze środków Unii Europejskiej.


 

Dla powiatu:

 • podjęcie skutecznych działań na rzecz zapewnienia funkcjonowania i rozwoju usług Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.,

 • włączenie się w opracowanie strategicznego programu na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin,

 • podjęcie aktywnych działań w celu uruchomienia projektów międzygminnych wykorzystujących potencjał rolniczy i nowe technologie,

 • współpraca z gminami sąsiednimi na rzecz budowy obwodnicy drogowej dla Pyskowic.

 

Dla regionu:

 • zamknięcie wysypiska odpadów Zaolszany i zapewnienie ochrony wody pitnej dla mieszkańców z eksploatowanego zbiornika wód podziemnych nr 330,

 • wzmocnienie znaczenia potencjału zasobowego powiatu poprzez współpracę pomiędzy gminami i powiatami sąsiednimi,

 • udrożnienie skutecznych rozwiązań prorozwojowych poprzez wykorzystanie śląskiego zaplecza naukowo-badawczego i przedsiębiorstw,

 • podjęcie działań dla uaktywnienia komunikacji kolejowej dla transportu pasażerskiego i towarowego łączącego odcinek „Pyskowice-Miasto”.

 

Więcej na mojej stronie internetowej: www.waldemarpaszkowski.pl

2 Comments on "Waldemar Paszkowski – program"

 1. Panie Waldku, co Pan za bajki opowiada grzecznym dzieciom, że jest Pan kandydatem niezależnym. Startując z listy PO, staje Pan po stronie konkretnej partii aby realizować jej program. A w swoim politycznym CV na stronie internetowej Platformy chwali się Pan dodatkowo swoją aktywnością w jej strukturach (2008-2014 – Wiceprzewodniczący Koła Środowiskowego PO w Gliwicach)

  Chciałbym jeszcze dodać, że największe oddziaływanie na sprawy lokalne ma Rada Miasta w której zasiadał Pan przez trzy kadacje czyli przez 12 lat i tam miał Pan realny wpływ na to jak dzisiaj wyglądają Pyskowice. Dlaczego wtedy nie dostrzegał Pan problemów wymienionych w swoich zamierzeniach wyborczych dla Pyskowic ? 

  • W odpowiedzi do Pana Zbigniewa – dawno wyrosłem z bajek i zajmuje się poważnymi rzeczami. Nie należędo partii politycznej, zatem kandyduję jako niezależny i niezrzeszony kandydat. Nikt nie powiedział, że po wyborach musze opowiadać się po stronie konkretnej partii. To w kwetii wyjaśnienia. Proszę spojrzeć na moją stronę internetową, gdzie znajdują się informacje o mojej aktywności w Radzie Miejskiej. Kierowałem się w pracy samorządowej uczciwością, skutecznością i niezależnością działania. Zawsze dostrzegałem problemy, też te najmniejsze. Od pewnego czasu nie było mi po drodze z polityką prowadzoną przez obecnego burmistrza, dlatego podjąłem decyzję o kandydowaniu również w ub. roku. Zależy mi na tym, by Pyskowice i otoczenie miasta rozwijało się. Duże przedsięwzięcia możliwe są to realizacji z poziomu parlamentarnego.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*