Wiceburmistrz Pyskowic ma postawione zarzuty! Odmienne standardy w Prokuraturze?

6 lutego 2015 roku Prokuratura Rejonowa Gliwice Zachód poz zpoznaniu się z aktami śledztwa wydała Postanowienie o umorzeniu śledztwa (Ds. 219/15), prowadzonego przeciwko Wiesławowi Leszczyńskiemu podejrzanemu o złożenie nieprawdziwego oświadczenia majątkowego za rok 2011, czyli o czyn z art. 233 §6 kodeksu karnego. Okazuje się jednak, że postanowienie to, jak napisano w uzasadnieniu, dotyczy jedynie części badanych spraw.

Jak podaje Prokurator Witold Cysewski:

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż Wiesław Leszczyński został postawiony w stan oskarżenia za dwa czyny z rt. 233 §6 kk; niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie czynów opisanych w części dyspozytywnej i jest wydawana na podstawie materiałów wyłączonych z akt odrębnego postępowania.

Co to oznacza? Oznacza to, że odstąpiono od zarzutów dotyczących zeznania majątkowego za rok 2011, przy czym jak wskazuje Prokurator w śledztwie "zarzutami objęto oświadczenia majątkowe za lata 2010, 2011 oraz 2013".

Jakie nieprawidłowości zarzucano w tym względzie Wiesławowi Leszczyńskiemu w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa? Niewłaściwe oszacowanie wykazywanego majątku, zatajenie właściwego stanu majątku w związku z umowami sprzedaży gruntów.

W tym miejscu koniecznie trzeba przypomnieć sprawę radnego Tadeusza Olejnika, który Postanowieniem Prokuratury Gliwice-Wschód został oczyszczony z zarzutów, to jest nie postawiono go w stan oskarżenia, mimo iż przez 10 lat zatajał fakt posiadania udziałów w spółce prawa handlowego! (http://info-poster.eu/sledztwo-ws-tadeusza-olejnika-umorzone-skandaliczne-uzasadnienie/) Czyn Tadeusza Olejnika jest w 100% porównywalny z czynami zarzucanymi Wiesławowi Leszczyńskiemu.

Jeśli ktoś wyraża zdziwienie pojawiającymi się często zarzutami wobec standardów postępowania Prokuratury Gliwice-Wschód niech przyjrzy się obu tym sprawom. Jak to możliwe, że w jednym mieście dwie Prokuratury Rejonowe znajdujące się w jednym budynku, w skrajnie odmienny sposób traktują te same przestępstwa dwóh samorządowców z dwóch sąsiednich gmin?

Pytanie w tej sprawie do Prokuratury Gliwice-Wschód, wraz z wystąpieniem do Prokuratora Generalnego zostanie skierowane w najbliższych dniach. Do sprawy Tadeusza Olejnika natychmiast należy wrócić.

Dariusz Jezierski

7 Comments on "Wiceburmistrz Pyskowic ma postawione zarzuty! Odmienne standardy w Prokuraturze?"

  1. Oj tam, oj tam.  Może mu powiedzieli: wiecie Olejnik, my was nękac nie będziemy, a jako zadośćuczynenie wpłacicie coś na cele społeczne. No to wpłacił na kampanię. I wilk syty i Olejnik cały.

  2. Panie Dariuszu, z zarzutow nie oczyszcza prokuratura, tylko sad. Olejnika trzeba podac wprost do sadu.

    • Nie ma opcji „podania wprost do sądu”. Tak można podać prywatnym aktem oskarżenia np. za znieważenie itp. Tu można tylko zgłosić do Prokuratury. Dokładnie tak jak zostało zrobione w Pyskowicach i Gliwicach – z różnym, jak widać, skutkiem.

  3. To jest wlasnie efekt bralu kadencyjnosci i 22 letnich rzadow tego samego czlowieka. Skorumpowal wszystkich.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*