Wojewoda o Małyszu…

W piśmie Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 27 maja 2014 roku odniesiono się również do sprawy zgodności z prawem pełnienia przez Henryka Małysza funkcji prezesa Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów SA. Oto właściwy fragment pisma:

W toku postępowania wyjaśniającego organ nadzoru powziął wątpliwości co do prawidłowości pełnienia przez Pana Henryka Małysza funkcji Prezesa PRUiM SA z uwagi na fakt, iż zasiada on także w radzie nadzorczej spółki Silesia Asfalty sp. z o.o. Przepis art. 2 pkt. 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne stanowi, iż ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczy m.in. osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną. Osoby te w okresie zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, W związku z powyższym organ nadzoru wystosował pismo do Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy i obecnie wyżej wymieniona kwestia jest przedmiotem postępowania prowadzonego przez wyżej wymieniony Sąd.

Cóż, na pierwszy rzut oka wszystko jest jak należy – organ powziął wątpliwości i skierował pismo do Sądu KRS. Wszystkie zainteresowane strony mają udawać, że nic się nie stało i nie dociekać dlaczego kolejno:

1. Sąd KRS nie dostrzegł ewidentnego złamania prawa, podczas dokonywania kolejnych wpisów Henryka Małysza do organów kolejnych spółek prawa handlowego (przypomnijmy, że załamał on ustawy kominową i antykorupcyjną (przez pewien czas zasiadał w organach aż 3 spółek z udziałem gminy!).

2. Wydział Nadzoru Prawnego ŚUW od grudnia 2012 roku, mimo kolejnych pism autora tego tekstu, ignoruje bezsporny fakt, że Henryk Małysz zasiadając w organach 3 spółek prawa handlowego złamał zakaz ustawy antykorupcyjnej i zgodnie z nią musiał być przez właściwy organ (Radę Nadzorczą) usunięty ze stanowiska.

Reasumując – Henryk Małysz już dawno powinien być przez Radę Nadzorczą PRUiM SA (Jerzego Golbika, Marka Jarzębowskiego, Janinę Góral) odwołany ze stanowiska. Fakt, że organ tego nie zrobił stanowi kolejny przykład łamnia prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Gliwice, do którego WNP nie odnosi się w ogóle. Inna sprawa, że dopiero po interwencji Info-Postera rada nadzorcza PRUiM SA dostrzegła iż sama łamie prawo w sposób nieuprawniony (po błędnym zapisie w Statucie) wydłużając swoją kadencję (http://info-poster.eu/rada-nadzorcza-pruim-naruszyla-prawo-jarzebowski-golbik-i-goral-biora-kase-bezprawnie/). Po publikacji I-P natychmiast zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy i dokonano odpowiednich zmian w statucie, w dalszej kolejności odwołując i powołując na nowo radę nadzorczą. To zdecydowanie podważa wiarygodność rady nadzorczej i każe wątpić w jej kompetencje do kontrolowania dość skomplikowanych aspektów prawnych działalności spółki.

Odpowiednie pismo dotyczące tego wątku sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem miasta zostanie przekazane do Wydziału Nadzoru Prawnego.

Dariusz Jezierski

2 Comments on "Wojewoda o Małyszu…"

  1. Reasumując – Henryk Małysz już dawno powinien być przez Radę Nadzorczą PRUiM SA (Jerzego Golbika, Marka Jarzębowskiego, Janinę Góral) odwołany ze stanowiska. Fakt, że organ tego nie zrobił stanowi kolejny przykład łamnia prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Gliwice, do którego WNP nie odnosi… Panie Marku Jarzębowski ! Nie potrafię zapomnieć genialnego artykułu  jaki wyszedł swojego czasu spod pańskiego pióra pt.Kłam ,kłam ,kłam gdzie między innymi i mnie nazywa Pan cynicznie lokalnym ekspertem. Może powinien Pan w MSI napisać artykuł ukrywaj,ukrywaj,nieprzestrzegaj,kombinuj…Mógłby Pan jako autor dementować uporczywie po mieście rozsiewane plotki Redaktora Dariusza Jezierskiego. Co Pan na taki pomysł? MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY – GLIWICE 4/2012 (570) czwartek, 26 stycznia 2012 r. cyt. 2 DEMENTUJEMY UPORCZYWIE PO MIEŚCIE ROZSIEWANE PLOTKI  cyt. 3 Kłam, kłam, a zawsze coś z tego zostanie – to zasada przyświecająca niektórym lokalnym ekspertom, którzy wprawdzie potrafią dodawać, ale już z liczeniem mają poważne kłopoty. Ogłaszam swój podziw   dla stworzenia prężnie rozwijającej się Spółki Akcyjnej zarządzanej przez najlepszego menedżera pod nadzorem najlepszych CZŁONKÓW zarządu… … ale jaja cycu rzecze Ferdynand Kiepski do syna Waldemara ….. kabaret to w rzeczy samej królewski http://www.zycie-w-korycie.strefa.pl  

    • Wspaniale  – oni  (jeszcze aktualna "administracja" )  b. uważnie czytają Info-Poster  i  komentarze. Trafnie Pan ujmuje, co są warci i ich zakłamany rzecznik.  Strach, panika jest u nich zauważalna, a zakończenie tej farsy coraz bliżej.  Jest w Gliwicach powtórka z rozrywki, mamy  m. innymi  małyszomanię.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*