Zawiadamiam Prokuraturę w sprawie zastępcy burmistrza

Zgodnie z zapowiedziami, w związku z brakiem jakichkolwiek satysfakcjonujących wyjaśnień zaistniałej sytuacji, których oczekiwałem w związku z publikacją: http://info-poster.eu/zastepca-burmistrza-pyskowic-nie-byl-bezinteresowny/, przy czym tak zwane sprostowanie: http://info-poster.eu/sprostowanie-zastepcy-burmistrza-pyskowic-wieslawa-leszczynskiego/ w żadnym razie nie może być za takie wyjaśnienie przyjęte, zdecydowałem się na zawiadomienie Prokuratury Rejonowej o popełnieniu przestępstwa przez zastępcę burmistrza Pyskowic Wiesława Leszczyńskiego. Poniżej treść zawiadomienia:

 

Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód

ul. Dubois 16, 44-102 Gliwice

 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Niniejszym zawiadamiam, że Wiesław Leszczyński, działając jako zastępca burmistrza Pyskowic dopuścił się przestępstwa, polegającego na przyjęciu korzyści majątkowej (a wcześniej jej obietnicy) w związku z pełnieniem funkcji publicznej, to jest czynu określonego w Art. 228. § 1 kodeksu karnego.

 

Uzasadnienie

 1. W uchwale Rady Miejskiej w Pyskowicach NR XLVII/383/2014 zawarto między innymi „Analizę wniosków w sprawie sporządzenia zmian mpzp i studium za lata 2010-2014”. Z analizy wynika, że 9 listopada 2011 roku do władz gminy wpłynął wniosek spółki EKOFOL II SA w sprawie „wyznaczenia terenów składowiska śmieci”. Wniosek dotyczył między innymi działki nr 132. Wniosek został częściowo przez burmistrza uwzględniony (chodziło o kilka różnych działek).

 2. Zastępca burmistrza Wiesław Leszczyński w lipcu 2013 roku sprzedał działkę 132 o pow. 2,0860 ha spółce EKOFOL II SA.

 3. Ze związku powyższych faktów wynika, że Wiesław Leszczyński od listopada 2011 roku wiedział, że pozytywne decyzje władz miasta w sprawie terytorialnej ekspansji spółki EKOFOL II SA są dla niego osobiście bardzo korzystne. Oczywiste zasygnalizowanie przez spółkę zainteresowania działką nr 132 wypełnia w tym przypadku znamiona obietnicy korzyści majątkowej, tym bardziej, że od chwili złożenia obietnicy do momentu dokonania transakcji minęło ponad 1,5 roku. Z prawie 100% pewnością można również założyć, że spółka, składając wniosek o konkretne zmiany, była przeświadczona o tym, że do transakcji dojdzie. Oznacza to, że niezbędne ustalenia mogły nastąpić znacznie wcześniej, co z racji długoletnich kontaktów spółki i Gminy Pyskowice było szczególnie łatwe.

 4. W oświadczeniu majątkowym z 29 kwietnia 2014 roku Wiesław Leszczyński wykazał sprzedaż działki 132 (Rep. 7755/2013) oraz innej działki (Rep. 12917/2013) za kwotę łączną 351 280 zł. W tymże oświadczeniu wykazał, że po przedmiotowych transakcjach posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 23,57 ha. Powierzchnię posiadanego gospodarstwa skorygował 19 maja 2014 roku, wpisując 23,36 ha.

 5. Z prostego porównania powierzchni działki nr 132 (2,0860 ha) ze wskazaną zmianą łącznej powierzchni gospodarstwa rolnego (z 25,44 ha na 23,36 ha) wynika, że nie wykazana została w oświadczeniu majątkowym powierzchnia drugiej sprzedanej działki (Rep. 12917/2013), lub że działka ta była bardzo mała. Biorąc na wiarę oświadczenie majątkowe Wiesława Leszczyńskiego należy przyjąć, iż sprzedał on działkę o pow. 2,0860 ha za kwotę 351 280 zł a zatem za cenę wyjątkowo atrakcyjną, gdy uwzględni się, że cena najlepszego gruntu ornego w województwie śląskim wynosiła w tym czasie ok. 35 000 zł za hektar.

 6. W związku z powyższym należy uznać, że sprzedaż przedmiotowej działki wypełnia znamiona przyjęcia korzyści finansowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Podkreślić należy, że wyłącznie dalsza rozbudowa składowiska odpadów, zależna od niektórych decyzji władz gminy (np. w zakresie działki nr 132), gwarantowała uzyskanie tej konkretnej korzyści majątkowej przez zastępcę burmistrza Pyskowic Wiesława Leszczyńskiego.

Dowody:

 1. UCHWAŁA NR XLVII/383/2014 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 22 października 2014 r.

 2. Publikacja „Zastępca burmistrza Pyskowic nie był bezinteresowny!” (info-poster.eu 13.04.2015 r.)

 3. Sprostowanie zastępcy burmistrza Pyskowic Wiesława Leszczyńskiego” (jw. 16.04.2015 r.)

 4. Publikacja „Zastępca burmistrza mnie zniesławił” (jw. 17.04.2015 r.)

Dariusz Jezierski

4 Comments on "Zawiadamiam Prokuraturę w sprawie zastępcy burmistrza"

 1. No, i dobrze. Proszę o następnych do przepytania i prześwietlenia. To wyjdzie tylko na zdrowie.

 2. …i moje serce i dusza się raduje

   

  Prawda jak oliwa! zawsze na wierzch wypływa – prędzej czy później 🙂

  Brawo za odwagę

 3. Jak mozna na podstawie jakis pisemek internetowych kogos oskarzac. Zawsze mozna scieme napisac a to co sie napisze to nie jest zaden dokument-dowod.

  Tak czy inaczej powinno sie utrzec nosa tym wszystkim zlodzejom no ale watpie aby im cos zrobiono – taki chory kraj !

  • Nie, to co się napisze, tylko to, co się podpisze….

   A z mojego rozumienia (co sugeruję i innym, rozumnie czytać) to nie "jakieś" internetowe fiu bździu jest dowodem w sprawie, tylko pisma które Leszczu podpisywał i otrzymywał, a do których Pan Jezierski dostęp uzyskał – w drodze informacji publicznej.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*