Zawiadomienie CBA w sprawie Wojewody Śląskiego

Centralne Biuro Antykorupcyjne ? Delegatura Katowice

Zawiadamiam niniejszym, że Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, działając przez Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, poprzez nieuzasadnioną bezczynność i przedłużanie rozpatrzenia sprawy, doprowadził do tolerowania ewidentnych w świetle dołączonego materiału dowodowego przypadków naruszenia ustaw antykorupcyjnej i kominowej przez prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza i jego zastępców. Tym samym nie dopełnił swoich obowiązków związanych ze sprawowaną funkcją, działając na szkodę interesu publicznego.

cbaO ewidentnych przypadkach łamania prawa Wojewoda Śląski został poinformowany pismem z 28 listopada 2012 roku (http://info-poster.eu/list-do-wojewody-slaskiego/).

Pierwsza reakcja WNP nastąpiła w maju 2012 roku (http://info-poster.eu/pismo-wydzialu-nadzoru-prawnego-slaskiego-urzedu-wojewodzkiego/), przy czym uprzednio wysłałem skargę do Premiera RP (http://info-poster.eu/skarga-do-premiera-rp-na-bezczynnosc-wojewody-slaskiego/).

Reakcja WNP była nieadekwatna do zarzutów postawionych w skardze do Wojewody. Sprowadzała się między innymi do ?niedostrzeżenia? ewidentnego złamania przez prezesa spółki PRUiM SA ustawy antykorupcyjnej i skoncentrowania się jedynie na ?nieprawidłowościach? – jak określił dyrektor WNP Krzysztof Krawczyk ewidentne złamanie ustawy kominowej.

W międzyczasie trwała wymiana korespondencji między mną a Wojewodą Śląskim i jego WNP (http://info-poster.eu/odpowiedz-na-pismo-wydzialu-nadzoru-prawnego/).

W kolejnych pismach podnosiłem między innymi kolejne nieprawidłowości i uchybienia WNP (http://info-poster.eu/skarga-do-wojewody-slaskiego-na-czynnosci-wydzialu-nadzoru-prawnego/),

prowadzące w efekcie do próby odwrócenia uwagi od rzeczywistych stawianych przeze mnie zarzutów. Wojewoda Śląski i WNP uciekli się do stosowania prawnych wybiegów, polegających między innymi na próbie wykazania, że nie mam uprawnień do bycia stroną w przedmiotowych sprawach a tym samym Wojewoda nie jest zobligowany do przestrzegania zapisów k.p.a. dotyczących postępowania administracyjnego.

Ze względu na to, że prowadząc równolegle postępowanie przed Sądem KRS oraz zawiadamiając o popełnieniu przestępstwa Prokuraturę uzyskałem potwierdzenie najpierw złamania ustawy kominowej (http://info-poster.eu/konferencja-prasowa-1-oswiadczenie-w-zwiazku-z-postanowieniem-sadu/), a potem antykorupcyjnej (http://info-poster.eu/kompromitacja-gliwickiej-prokuratury-czy-tylko-niekompetencja/), zrezygnowałem z dalszej korespondencji z Wojewodą w powyższych sprawach.

Wystosowałem jednak do niego pismo w sprawie ewidentnie niezgodnej z prawem uchwały rady Miejskiej w Gliwicach, wyznaczającej prezydenta Zygmunta Frankiewicza do pełnienia funkcji w radzie nadzorczej KSSE SA (http://info-poster.eu/niezgodna-z-prawem-uchwala-rady-miejskiej-prezydent-zlamal-ustawe-antykorupcyjna/), zwracając również uwagę, że zastępcy prezydenta Gliwic nie zostali w żaden sposób wskazani jako reprezentanci gminy Gliwice w organach innych spółek. Konkludowałem, że mamy do czynienia ze złamaniem ustawy antykorupcyjnej przez prezydenta Gliwic i jego zastępców.

Po 30 dniach otrzymałem odpowiedź WNP przedłużający termin postępowania wyjaśniającego (http://info-poster.eu/gleboki-namysl-wojewody-nie-kompromitacji-ciag-dalszy/). Minęło od tego czasu prawie 5 miesięcy i nikt niczego nie wyjaśnia.

W związku z tym podjąłem kolejne kroki i wszedłem w posiadanie rozstrzygnięcia nadzorczego w analogicznej sprawie (http://info-poster.eu/obstrukcja-czy-swiadome-niedopelnienie-obowiazkow/), sygnowanego przez WNP Wojewody Dolnośląskiego, które jednoznacznie rozstrzyga wszelkie ewentualne wątpliwości. Koniecznie trzeba tu zaznaczyć, że wątpliwości takie nie powinny mieć miejsca w przypadku WNP Wojewody, gdyż przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach jest ewidentnym przekroczeniem kompetencji i wejściem w zakres wyłącznych kompetencji władzy wykonawczej, jaką jest w tym przypadku prezydent Gliwic. Równie ewidentna jest potwierdzona Uchwałą Sądu Najwyższego konieczność dokonania aktu wyznaczenia (wskazania) przedstawiciela gminy – jeśli jest to osoba objęta ustawą antykorupcyjną – jako warunek konieczny, aby nie doszło do złamania tejże ustawy. Statut Gliwic reguluje natomiast, że jedynym sposobem dokonania tego jest pisemne zarządzenie prezydenta miasta.

W obliczu przedstawionych rozstrzygnięć, blisko 5 miesięczna obstrukcja Wojewody Śląskiego i jego WNP ma znamiona niedopełnienia obowiązków i działania przeciwko interesowi publicznemu.

Dla przedmiotowej sprawy może mieć znaczenie fakt, że jak wcześniej stwierdziłem, żona Wojewody Śląskiego zasiada w radzie nadzorczej prywatnej spółki Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o. (http://info-poster.eu/zona-wojewody-w-gliwickiej-spolce/). Sam fakt zasiadania żony Wojewody Śląskiego w radzie nadzorczej prywatnego podmiotu nie stanowi oczywiście czynu niezgodnego z prawem. Pewne wątpliwości budzi jednak fakt, że podczas prywatyzacji będącej własnością Skarbu Państwa spółki (2010 r.) do ostatniego etapu przetargu stanęła Gmina Gliwice i obecny właściciel spółki Janusz Wójcik (http://insilesia.pl/aktualnosci/artykul/1549/4/Fabryka_Drutu__kolejny_etap_prywatyzacji). Gmina Gliwice przetarg przegrała i niedługo później trzeba było nabyć grunty pod budowę DTŚ, której przebieg tym śladem od dłuższego czasu był wiadomy i widniał w planach zagospodarowania przestrzennego, nabyć od prywatnego już właściciela na komercyjnych warunkach. Wątpliwości budzi niezabezpieczenie interesów Gminy Gliwice (Województwa Śląskiego) w przypadku inwestycji planowanej na gruntach będących w tym czasie własnością Skarbu Państwa i dopuszczenie do sytuacji, w której nabyto je potem po znacznie wyższej cenie. Wojewodą Śląskim był wtedy Zygmunt Łukaszczyk i późniejsze wejście jego małżonki w skład rady nadzorczej tej akurat spółki musi budzić i budzi uzasadnione wątpliwości. Są one tym większe, że od kilku miesięcy mamy do czynienia z całkowicie nieuzasadnioną w kontekście przedstawionych przeze mnie dokumentów obstrukcją Wojewody Sląskiego w przypadku rażącego, niespotykanego w skali kraju, naruszenia ustawy antykorupcyjnej przez samorząd gminy.

Dodatkowe światło rzuca na sprawę lista gości obecnych na uroczystości ?urodzin? Fabryki Drutu, która odbyła się w Gliwickim Teatrze Muzycznym (http://info-poster.eu/wojewoda-wpadl-do-zony/).

Na koniec stwierdzę jedynie, że niezależnie od motywów postępowania Wojewody Śląskiego, jego zachowanie w przypadku ewidentnego łamania ustawy antykorupcyjnej przez gliwicki samorząd, jest sprzeczne z prawem, co widać wyraźnie konfrontując jego postępowanie z postępowaniem Wojewody Dolnośląskiego w analogicznej sprawie. Istnienie dwóch ?systemów prawnych? w dwóch województwach państwa prawa jakim jest RP jest niedopuszczalne.

Dariusz Jezierski

Załączniki:

Uchwała SN

rozstrzygnięcie nadzorcze

22 Comments on "Zawiadomienie CBA w sprawie Wojewody Śląskiego"

 1. Rugowanie w/w przestępst i nieprawidłowości to powinien być priorytet naszej młodej demokracji. Ale władza nie ma żadnej zdolności do samokrytyki i samonaprawy. Co więcej, sprzyjają im skorumpowane i oddane środowisko prawników, co zostało wielokrotnie wykazane. Zwykły obywatel może liczyć tylko na zachłanność, i niekompetentność urzędniczą. O ironio sami utrzymujemy tą ekipę. Do perfekcji dopracowywany jest system okradania spółeczeństwa. To bardzo groźne zjawisko, jeżeli nie zostanie naprawione, doprowadzi do całkowitej bezkarnośći desydentów. I może na trwałe pozbawić nas szans na jakiekolwiek skuteczne przeciwdziałanie opisywanym patologią. Jeżeli mały Zygmunt i jego sługusy poniosą zasłużoną karę, będzie to sygnał dla wszystkich innych. Sygnał że nie jesteśmy zakładnikami we własnym niepodległym kraju (mieście). Kiedyś naszym wrogiem byli najeźcy i okupanci. Z głębokim smutkiem stwierdzam, że dziś nasz największy wróg siedzi w urzędach i okrada nas, pobierajac za to uposażenia zrabowane biednym i uczciwym.

  • http://www.zycie-w-korycie.strefa.pl
   Dzieci prosza o pomoc,ludziie sa zalamani a ten rodzimy wezyr rozdziela jak swoje. Ta sitwa to gnijacy wrzod do wyciecia. Powiat i miasto to ich folwark. Malysz lokowany w kiku firmach pod jednym adresem jest przykladem. Tusk pieprzy o bogactwie polski. Chyba gnijacych elit ssaczy. Rozliczmy i pozamykajmy te sitwy zanim za nasze stwor
   za prywatne armie. W te wszawa demokracje polltyczno samorzadowych kanali nie wierze. To zwyrodniali
   egoistyczni socjopaci

 2. Dobić watahy korytowcow .To nie może dalej trwac. Ten system nas zabija. Ci ludzie sa nikim bez kasy lecz mają sposób. Królowie.

 3. Tak mój drogi biczu Boży. Wataha ma pełne spodnie stachu. Już czują smród własnego rozkładu, smród który dusi nas od lat. DOSYĆ!

 4. Nie jestem pewien czy to w czymś pomoże lub zaszkodzi ale posłałem link do pana strony do strony powiązanej z wikileaks może ktoś na świecie zainteresuje się tym co się dzieje w Gliwicach.

 5. Jeśli na stronie internetowej polecanej przez „atyllę” jest upubliczniana informacja , że „Stanisław Ogryzek poświęca czas miastu mieszkańcom pełniąc stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Gliwickim Klubie Sportowym PIAST SA pobierając przy tym zasłużoną lecz marną dietę w wysokości 5 749,21 zł/miesięcznie”, to jest to ewidentnie niezgodne z prawem, gdyż ustawa kominowa wyraźnie określa maksymalną wysokość wynagrodzenia członków RN w spółkach objętych ustawą. Sankcją za takie działania jest rozwiązanie rady nadzorczej z mocy prawa. Wypada żałować, że osoba, która upublicznia takie fakty na temat funkcjonowania spółek miejskich nie przedstawia dokumentu dla poparcia swoich wypowiedzi, tj uchwały właściwego organu spółki. Skoro autor strony chce rzetelnie przedstawiać informacje powinien dołożyć należytej staranności w prezentacji materiału źródłowego.

  • Słuszna uwaga, tym bardziej, że wynagrodzenia członków rady w spółkach objętych ograniczeniami ustawy kominowej mają charakter jawny

   • Nie zrobi tego bo manipuluje faktami i pisze ewidentną nieprawdę. W UM mamy kopię jego korespondencji z Wojewodą, z której wynika, że odpowiedź dostał, a że nie chce jej przyjąć do wiadomości bo mu się nie podobają zawarte w niej stwierdzenia to zupełnie inna sprawa. Może Pan Panie Jezierski opublikuje odpowiedź z maja 2013 roku jaką dostał Pan od Wojewody????

    • Jeśli autor komentarza raczy podobnie jak ja podpisac sie, bede wiedział co robic z jego oczywistym pomowieniem. Odpowiedzi wojewody juz wkrotce i to w komplecie beda materialem w sprawie. W tej chwili liczy sie tylko sprawa niezalatwiona. Nawiasem mowiac wspomniana korespondencja JEST OPUBLIKOWANA W INFO-POSTERZE. Kto zatem klamie i dlaczego?
     Warto jeszcze dodac ze w komentowanych wypowiedziach nie chodzi o info-poster.eu ale o polecana przez jednego z komentujacych strone. Prawdziwy pokaz tego jak czytają ze zrozumieniem prawnicy UM. I wszystko jasne:))

    • Może zatem jest pora aby w imieniu prezydenta rzecznik opublikował tą odpowiedź na stronie UM przy okazji przepraszając za wprowadzanie przez ponad rok czasu opinii publicznej w błąd, podważanie i nazywanie bzdurami bezstronnej i merytorycznej analizy prawnej zaistniałej sytuacji! Sądzę, że I-P też powinien zabrać głos w sprawie tego komentarza.

    • dobrze jeśli „prawnicy UM” czytają artykuły Info-postera, mogą się przy okazji wiele nauczyć

    • I oto bełkot prezydenckiego prawnika ! Wlaśnie tacy debile obsługują U M Gliwice Ich głupota jest porażająca. Jedyna dla Gliwiczan pociecha ,że prezydencka klika sama sobie strzela w kolano. I to z karabinu maszynowego. A alkohol też swoje robi. Cudownie !

 6. panie jezierski od dawna przypatruję się pańskiej nierównej walce z wiatrakami
  zapewne zyskał tym pan wielu zwolenników swojej nieustępliwości i konsekwencji bowiem zawsze jest tak że w każdej wojnie nawet tej nierównej są straty po obu stronach.
  także i ci na których rzekomo nie robi to większego wrażenia będą się z tego przy zmianie okoliczności zewnętrznych tłumaczyć by nie pisać odpowiadać ,kiedyś te ogniwo pęknie a brak odzew ze strony władz kontrolnych będzie tylko potwierdzało stare dobre przysłowie
  CO WOLNO WOJEWODZIE TO NIE TOBIE …………

  • Powyższy wpis raczej nadaje się do recytacji pod monopolowym, albo w UM. Napisz drogi Fanie coś mądrego, tak dla odmiany.

  • Moralnym obowiązkiem Gliwiczan, którzy mają świadomość przestępstw korupcyjnych kliki Frankiewicza, jest informowanie o tym osób w swoim otoczeniu . Poczta pantoflowa jest nieoceniona. Bardziej odważnych zachęcam do wysyłania zawiadomień o popełnieniu przestępstw korupcyjnych do CBA.
   Im więcej takich działań,tym prędzej wrzód frankiewiczowskiej korupcji pęknie
   Pomóżmy panu Darkowi Jezierskiemu w jego walce z przestępczością zorganizowaną w Gliwicach!
   Wszyscy możemy się przyczynić do wyegzekwowania prawa!

 7. Widać jaki ten „prawnik” z UM jest „yntelygentny”, ha ha. Nawet nie zrozumiał kto do kogo w komentarzu powyżej się zwracal:-) pogratulować UM „jakości” pracowników

 8. Należy poczekać na efekt domina a ten nastąpi prędzej czy później.

  To kwestia czasu i on będzie tegoż wyznacznikiem. Dla prawnych „Złodziei” Nadcwaniaków zabraknie łowisk…a wówczas zacznie się walka frakcji o Kawior
  Pomyślcie co by się stało gdyby Menedżer Małysz nagle zarabiał tylko 3800zł średniej w miesiącu a nie 10 razy więcej jak to jest teraz?
  Podejrzewam że umarłby gość z głodu. Nie da się przyzwyczaić do odejścia od tak do niziutkiej pensji robola ze Strefy Ekonomicznego Sukcesu gdy pokryło się konto milionami złotych dochodu z czego spora część nigdy nie powinna być mu wypłacona o czym wie CBŚ ABW CBA nasze prokuratory Sędzie ,Sądy itp.

  On ci będzie oddawał to co wziął ,pobrał w sposób…a wówczas zacznie się jatka. Ci ludzie nie potrafią pracować a tylko korzystać z pracy innych i to ich poważny problem
  Porównajcie …..

  KRLD….. Natomiast spory biznesowe, korupcja, wpływy w branży węglowej czy kontrola nad łowiskami, które składały się na zarzut śmiertelny, zwany nadużyciami władzy, były już tylko gwoździem do trumny. Albowiem wszystkim innym najważniejszym osobom w Klanie można postawić zarzuty dokładnie takie same. Kto ma władzę, ten ma bogactwo.

  Do egzekucji nawiązał w orędziu noworocznym Kim Dzong-un. W istocie powiedział prawdę, zarzucając wujowi, iż „niszczył jedność” i „tworzył kontrrewolucyjną frakcję”, co należy czytać: nie chciał się do końca podporządkować nowemu Wodzowi, tak silny się czuł. Jego odejście i ponoć publiczna egzekucja przed najważniejszymi oficjelami w państwie dowodzi konsolidacji władzy najmłodszego Kima, a przy okazji ma stanowić przestrogę dla innych: tylko spróbujcie mi się przeciwstawić, a czeka was taki sam los…

  CZAS NA NOWEGO KIMA!!!

 9. Czekam na informację o jednym chociaż odzewie a nie o kolejnych zawiadomieniach. Pisma to sobie można pisać i do papieża albo do ONZ. Acha, zapomniałem, oni wszyscy siedzą w kieszeni u Frankiewicza, dlatego nie ma odpowiedzi.

  • Prosze koniecznie skorzystac z wyszukiwarki info-postera. Jest sporo „odzewow”. W tym takich, ktorych nie bylo w Gliwicach nigdy – Sad np uznal moje oskarżenia. Rady nadzorcze stracili Malysz i Nowak. Bedzie kontrola CBA a inne sprawy w toku. Dlaczego trwa to tak dlugo? Szczerze? Bo zbyt wielu jest takich „czekajacych”, bo gliwiczanie nie zadaja pytan, bo w Gliwicach wladza może powiedzieć każdą bzdure a wiekszosc uda ze nie slyszala.
   Niemniej jednak moge tylko w zapewnić, że można nadal cierpliwie c czekać. Proszę tylko pod pozorem troski nie podawać nieprawdziwych informacji. To przedłuży czekanie 😉 Pozdrawiam

  • Takie oto odpowiedzi wysyłają z CBA po zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa korupcyjnego w Gliwicach.:
   Witamy serdecznie,
   Uprzejmie dziękujemy za przesłaną wiadomość.
   Została ona przekazana, zgodnie z właściwością, do stosownej jednostki
   Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
   Takie zawiadomienia już poszły ! Nie da się już tego zatrzymać !
   Informujmy wszystkie media w Polsce!
   Oto przykład:
   Szanowni Państwo ! Przez 20 lat rządów Prezydenta Gliwic Frankiewicza
   i jego ekipy zrobiono z naszego miasta Korupcyjne Getto. Mimo podstaw do odwołania Zarządu Miasta /złamanie ustawy antykorupcyjnej i kominowej przez Prezydenta i jego zastępców/ Wojewoda Śląski roztoczył parasol ochronny nad Gliwicami .Oczywiście z wiadomych powodów. Chodzi o „grubą kasę”! Myślę, że afera korupcyjna w Gliwicach przebije aferę informatyczną. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce , gdzie na tak wielką skalę łamana jest ustawa antykorupcyjna i kominowa.
   Wojewodzie Śląskiemu zostały podane wręcz na tacy dowody popełnianych przestępstw Frankiewicza i jego ekipy ale ten ze względu na powiazania biznesowe nie podejmuje żadnych stosownych działań a wręcz przeciwnie !Podobnie zachowują się radni PO. Partia Rządząca nie jest zainteresowana wyświetleniem tak wielkiej afery bo to następna jej wielka kompromitacja.
   Bardzo proszę o pochylenie się nad się z przesłanym materiałem – http://info-poster.eu/zawiadomienie-cba-w-sprawie-wojewody-slaskiego/- i pomoc w nagłośnieniu sprawy. Aparat rządzący znowu zawiódł, czy pomoże Czwarta Władza?

  • Nie u Frankiewicza w kieszeni tylko W naszych kieszeniach.
   Sitwa nic nie posiada sama z siebie.
   Jest kompletnym zerem i dobrze o tym wie…dlatego zamknęli japy.
   Dawno spacyfikowaliby DJ lecz strach przed pójściem do pożytecznej roboty jest niemożliwy do pojęcia w ich CZEREPACH

   To przecież przekazuje od lat Jezierski i nadal nie kumamy?

   NA SAMĄ MYŚL O TYM GROZI IM UDAR LUB WYLEW..

   czego zresztą sitwie życzę z całego serca w roku 2014 i mam gdzieś miłosierdzie chrześcijańskie. Nie stać mnie już na miłosierdzie bo jestem po udarze..

Leave a comment

Your email address will not be published.


*