Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Piotra Wieczorka

Po blisko 15 miesięcznych działaniach zmierzających do ujawnienia przypadków łamania prawa przy sprawowaniu nadzoru właścicielskiego przez Gminę Gliwice i zawiadomieniu Prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez prezesa PRUiM SA Henryka Małysza, posiadam już materiał dowodowy wystarczający do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez pierwszą z osób, które ponoszą rzeczywistą odpowiedzialność za patologie ujawnione w obrocie gospodarczym z udziałem Gminy. Chodzi o zastępcę prezydenta miasta Piotra Wieczorka.

pw

Oto postawione mu w Zawiadomieniu zarzuty:


Niniejszym zawiadamiam, że Piotr Wieczorek, działając jako I zastępca prezydenta miasta dopuścił się:

  1. przestępstwa kwalifikowanego z art. 231 § 2 w związku z § 1 Kodeksu karnego, doprowadzając przez przekroczenie swoich uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego do osiągnięcia przez siebie korzyści majątkowych i osobistych.
  2. przestępstwa kwalifikowanego z art. 231 § 1 Kodeksu karnego,doprowadzając przez przekroczenie swoich uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego do osiągnięcia korzyści majątkowych przez osoby trzecie.

  1. przestępstwa kwalifikowanego z art. 231 § 1 Kodeksu karnego,doprowadzając przez niedopełnienie swoich obowiązków do złamania art 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego i działanie na szkodę interesu publicznego w związku z niewyciągnięciem konsekwencji dyscyplinarnych i finansowych wobec prezesa spółki PRUiM SA i niepowiadomieniem odpowiednich organów o potwierdzonych przez Sąd KRS i Prokuraturę przypadkach złamania przez tegoż ustaw antykorupcyjnej i kominowej.

Cały tekst zawiadomienia, zawierający uzasadnienie i materiał dowodowy, opublikuję 6 stycznia. Informuję, że jednocześnie z zawiadomieniem, w związku z zachowaniem Prokuratury gliwickiej w sprawie Henryka Małysza (do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach wystosowałem odpowiedni wniosek o powtórzenie czynności), złożony zostanie wniosek o zmianę właściwości miejscowej Prokuratury ze względu na to, że sprawa dotyczy bezpośrednio władz miasta. Równocześnie sprawa zachowania gliwickiej Prokuratury i Sądu KRS zostanie przedstawiona w pismach do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Do tego ostatniego zostanie również skierowany wniosek o objęcie działań Prokuratury Apelacyjnej w związku ze sprawą Henryka Małysza jego nadzorem. Wnioskował będę również o sprawdzenie funkcjonowania właściwych procedur w gliwickim Sądzie KRS i Prokuraturze Rejonowej. Postulat odsunięcia gliwickich Prokuratur od postępowania w sprawach dotyczących władz miasta będzie jednym z kluczowych w zapowiedzianym na 14 stycznia proteście głodowym.

Dariusz Jezierski

 

4 Comments on "Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Piotra Wieczorka"

  1. Życzę powodzenia.

  2. Wierzę w powodzenie.

  3. powodzenia

  4. Panie Wieczorek, skóra już zmacerowana od codziennych pobudek z ręką w nocniku? Przyjdą po pana nad ranem, sasiedzi będa oglądać, może ktoś to nagra…bedzie wesoło.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*