Żona wojewody w gliwickiej spółce!

Ze względu na powagę sytuacji i ilość stwierdzonych przeze mnie przypadków łamania prawa w Gliwicach, opisanych w skardze do Wojewody Śląskiego w listopadzie ubiegłego roku, bardzo wiele zależy od postawy tego ostatniego. Tymczasem trwające 6 miesięcy, a więc łamiące zapisy kpa, postępowanie jego Wydziału Nadzoru Prawnego i w wielu punktach nie do przyjęcia wykładnia zawarta w piśmie z maja tego roku, każą sądzić, że Wojewoda Śląski albo nie przykłada należytej wagi do zarzutów, albo nie jest zainteresowany adekwatną do opisanych przypadków reakcją.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie zdecydowałem się ujawnić sprawę, która może rzucać pewne światło na obecne i ewentualne przyszłe zachowania Wojewody Śląskiego i jego nadzoru prawnego. Informuję zatem niniejszym, że w spółce Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o. należącej do jednego z najbardziej znanych gliwickich biznesmenów Janusza Wójcika, żona Wojewody Śląskiego Aleksandra Łukaszczyk zasiada w radzie nadzorczej. Nie bez znaczenia dla oceny całej sprawy jest również fakt, że przewodniczącym tejże rady jest Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik. Tym samym powiązanie Wojewody Śląskiego z gliwickimi środowiskami biznesu i polityki stało się faktem i jest to rzecz w kontekście kwestii, które od wielu miesięcy podnoszę, pierwszorzędnej wagi.

rada n

Obszerny komentarz i inne szczegóły całej sprawy, już jutro w Info-Posterze.

Dariusz Jezierski

20 Comments on "Żona wojewody w gliwickiej spółce!"

 1. Nic dodać nic ująć ręka rękę myje warto by także sprawdzić członków rodzin sędziów i prokuratorów w Gliwicach to by wyjaśniło dziwne postępowanie sądu.

 2. spółka ...&... | 7 lipca 2013 at 9:41 pm | Odpowiedz

  Należy zauważyć, że nie jest to firma stworzona od podstaw przez Pana Wójcika, lecz było to przedsiębiorstwo państwowe, a potem spółka prawa handlowego z udziałem SP. Udziały w tej spółce zostały nabyte przez lokalnego biznesmena od Ministerstwa Skarbu Państwa.
  Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że 31.08.2010r. zawarto umowę sprzedaży pakietu 85% udziałów spółki Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, na rzecz Pana Janusz Wójcika zamieszkałego w Gliwicach. Przedmiotem zbycia był pakiet 187 000 udziałów, którego cena sprzedaży wyniosła 31 416 000,00 zł.
  W tamtym czasie były podnoszone m.in. kwestie, że „Sprzedaż mieszkań zakładowych wraz z lokatorami jest sprawą bulwersującą. Nabywcy budynków z tymi lokalami z reguły podwyższają czynsze do poziomu zbyt wysokiego dla zamieszkujących w nich emerytów i rencistów. Jak twierdzi śląski pełnomocnik krajowego związku spółdzielców i lokatorów mieszkań zakładowych, ˝osoby, które nie wkładały swojego wysiłku i pieniędzy w budowanie mieszkań zakładowych, stają się teraz ich właścicielami razem z niechcianymi lokatorami. Nie można nazwać tego inaczej jak handel żywym towarem w XXI w. i to w środku Europy”.
  W dniu 25 marca 2013 r. została podpisana umowa sprzedaży 1 436 udziałów Skarbu Państwa
  na rzecz większościowego wspólnika – Pana Janusza Wójcika, za cenę 277 708,04 zł za cały pakiet udziałów należących do Skarbu Państwa, co zakończyło proces prywatyzacji spółki.
  Co ważne, w takiej spółce nie mają zastosowania jakiekolwiek ograniczenia płacowe jeśli chodzi o członków rady nadzorczej, jak również nie są one jawne.

 3. 1). Tiry jeżdżą po centrum Gliwic tranzytem do KSSE. 2). prezydent odmawia wprowadzenia w życie opracowanego przez ZDM w 2007 r. projektu drogowego K 06 046 wyprowadzającego tiry z centrum na A4. 3). Zarządca dróg (czyli prezydent) wydał kilka tys. zezwoleń na przejazd tirów przez centrum w godzinach zakazanych. 4). Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, zarządca dróg, jest od 2007 r. członkiem rady nadzorczej KSSE, do której tiry dojeżdżają tranzytem przez centrum.

 4. Członek rady nadzorczej nie może podcinać gałęzi, na której siedzi. Przeciwnie, musi dbać o nią.

 5. Kolejny interesujący fakt, to zarządzenia PM Gliwice 4634/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia nowej umowy dzierżawy na rzecz Pana Jacka Krzyżanowskiego – forma dzierżawy bezprzetargowa.
  http://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/zarzadzenia_prezydenta_miasta

 6. Ale jaja!

 7. prywatyzacja ...&... | 7 lipca 2013 at 10:03 pm | Odpowiedz

  Rzeczywiście, to przedsiębiorstwo „Fabryka Drutu Gliwice spółka z.o.o.” nie zostało od podstaw stworzone przez lokalnego biznesmena, lecz udziały w tej spółce zostały nabyte od Ministerstwa Skarbu Państwa, a ostatnia umowa jest z dnia 25 marca 2013r. i zakończyła proces prywatyzacji tej spółki.
  Co ważne, w takiej spółce nie obowiązują żadne ograniczenia płacowe, jeśli chodzi o zasady wynagradzania członków rady nadzorczej, jak również nie są one jawne. Podobnie jak na stronie internetowej utajnia się informacje o organach spółki…http://www.fdg.com.pl/o_firmie.php
  http://www.msp.gov.pl/portal/pl/250/11979/Podpisano_umowe_sprzedazy_udzialow_spolki_Fabryka_Drutu_Gliwice_Sp_z_oo_z_siedzi.html

  A to jeśli chodzi o „handel żywym towarem”
  http://msp.gov.pl/portal/pl/250/25256/Podpisanie_umowy_sprzedazy_udzialow_spolki_Fabryka_Drutu_Gliwice_Sp_z_oo.html

 8. Jakie wykształcenie i kompetencje do zasiadania w tej radzie nadzorczej ma żona wojewody?
  Czy może jedyne to te, że jest akurat wojewodową?

 9. Zgodnie z przepisami KSH to większościowy udziałowiec, czyli biznesmen Janusz Wójcik reprezentuje w spółce WZ i to jego arbitralną „zapewne głęboko przemyślaną” decyzją do rady nadzorczej została akurat wyznaczona żona wojewody śląskiego i Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej.

 10. tak w Polsce się robi karierę, Trzeba jednak zadać pytanie: czy wszyscy uczciwi, wykształceni i zdolni ludzie mają równe szanse, czy też mamy do czynienia z zawłaszczaniem stołków w administracji i spółkach przez wąskiego grono „ELIT” zawdzięczających swoją karierę UKŁADOM POLITYCZNYM i koneksjom?
  „ZYGMUNT ŁUKASZCZYK – Z wykształcenia jest fizykiem, ukończył też podyplomowe studia ekonomiczne. Bez sukcesu startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku, w wyborach do Sejmu i Senatu rok później bezskutecznie kandydował z ramienia PO na senatora.
  Do tej pory był wiceprzewodniczącym Rady Miasta w Żorach, a przez dwie kadencje prezydentem miasta.
  Pracował m.in. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym.
  http://wisla.naszemiasto.pl/archiwum/1577276,pierwszy-dzien-pracy-nowego-wojewody,id,t.html

 11. Wojewoda Śląski Sz. Pan Zygmunt Łukaszczyk doskonale zna i wie jak interpretować przepisy prawne (m.in. jako osoba wcześniej sprawująca urząd prezydenta miasta), skoro w dniu 29 listopada 2007 roku przed powołaniem na funkcje wojewody, złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki CLP-B spółka z.o.o. i członka rady nadzorczej spółki EKO-Bud spółka z.o.o. Warto podkreślić, że nigdy nie łączył funkcji członka rad nadzorczych w dwóch spółkach objętych ustawą kominową, więc trzeba się dziwić, jeśli przez ponad pół roku występują problemy z interpretacją prawną sytuacji wiceprezydenta Gliwic Sz. Pana Piotra Wieczorka oraz wyciągnięciem konsekwencji w stosunku do jego bezpośredniego zwierzchnika – osoby, która do wyznaczyła do rad nadzorczych tych dwóch spółek z większościowym udziałem gminy Gliwice!
  oświadczenie wojewody z 2007r. http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/s.php?id=1027

 12. PiS wygrał w Elblągu. Najwyższy czas na Gliwice. Jeden problem: w Gliwicach nie ma PiS-u.

  • Tak, gliwiczanie nie mają powodów by wybierać swoich przedstawicieli ze skompromitowanych partii politycznych. Platforma Obywatelska to tylko fasada dla zawłaszczania wszystkiego co tylko ma jakąś wartość przez rozmaitych cwaniaków, a PiS w Gliwicach też jest na usługach tych samych cwaniaków, o czym świadczą knucia i konszachty radnych J.Wieczorka, Kopały, Goliszewskiego, Gonciarza z grupą Frankiewicza, któremu redaktor I-P zarzucił dokonanie przestępstw ściganych prawem RP.
   NIE! – DLA PATYJNEGO CWANIACTWA.

  • marianandrzejczak | 8 lipca 2013 at 2:40 pm | Odpowiedz

   Tylko Ruch Narodowy.. skoro PiS u nie ma
   Tu potrzeba radykalnych metod.

 13. No i kunktatorstwo Wojewody w tej sprawie wyjaśniło się.

 14. ciekawe dlaczego po zapoznaniu się z przesłanym materiałem wojewoda śląski nie skierował sprawy do CBA i prokuratury w związku z niedopełnieniem obowiązków i przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w procesie powoływania członków rad nadzorczych, jak to zrobiono w przypadku byłego prezydenta Wałbrzycha?

 15. marianandrzejczak | 8 lipca 2013 at 2:05 pm | Odpowiedz

  Nieeeeeeeeeeeeeeeee….nieeeeeeeeeeeeeeeeee
  To niemożliwe!
  „Lewa ręka prawej ręce myje RĘKĘ”
  Bym nie pomyślał.
  To nie jest System zależności na styku bisnes i polityka?
  Chyba że Pan JW nie jest bisnemenem a Pan Wojwoda nie jest politykiem.
  Wtedy ja będę motylem

  Będzie Pan miał Redaktorze problem z Wojwodiną..
  Oj poważny problem bo to już nie jest bitwa.
  TO WOJNA!
  Choć gdzie kobieta miała pracować jak nie w Nadzorze lub dozorze?
  Choć mogła podjąć pracę na Strefie Sukcesu Ekonomicznego ale nie podjęła .

  Tylko Ruch Narodowy!

  SZACUNEK I UKŁON ZA ODWAGĘ!

 16. GOGOL PRZEJAZDEM | 13 lipca 2013 at 3:06 pm | Odpowiedz

  „…Żona wojewody w gliwickiej spółce!…”
  I pomyśleć , gdyby on był np. muzułmaninem…
  Może jednak lepiej głosować na PIS ?
  Co ?
  No nie , człowiek na starość to już chyba głupieje…
  ***********************************
  GOGOL PRZEJAZDEM
  http://www.emotka.pl/emotikony/klasyczne/0529.gif
  NIC JUŻ NIE BĘDZIE TAKIE JAK BYŁO…

 17. Czy kwota 50zł. za udział jaką proponuje fabryka drutu pracownikom jest adekwatna do tego jak tam musieli harować a pan wójcik wykupił z ministerstwa udziały 85% za kwotę jednego udziału 193 złotych , uważam że jest to okradanie pracowników z ich własnych włożonych tam sił i pracy. Cena 50zł. za udział jest aż do wołania o pomstę do Nieba. do od ludzi za 50zł. a od państwa za 193zł.to jest aż 300% mniej aż żal patrzeć na to, jest to robienie ludzi starszych w konia , bo moja babcia ma 76 lat, i się boi że nie do żyje żeby je sprzedać za lepszą cenę

Leave a comment

Your email address will not be published.


*