Żwirki i Wigury z Trynkiem

Poniższą informację nadesłano z prośbą o jej publikację:

Na wczorajszej (14 maja) sesji Rady Miasta Gliwice przywrócono naturalne granice osiedla Trynek. Odłączone w 2011 roku osiedle Żwirki i Wigury, znane również jako osiedle Zubrzyckiego, powróciło do Trynku. Na 24 obecnych radnych 16 głosowało za, 6 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Droga do zjednoczenia osiedla była długa. Zaczęła się od podjęcia przez Radę Osiedla Trynek apelu do Rady Miasta Gliwice z prośbą o dokonanie połączenia. Temat był omawiany na Komisji Statutowej, po czym Rada Miasta podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami – ich przeważająca większość wypowiedziała się za połączeniem osiedla, co doskonale pokazuje, że sami mieszkańcy z uwagą śledzili jego losy. To właśnie dzięki nim na majowej sesji podjęto uchwałę o połączeniu Trynku oraz Żwirki i Wigury. Nowa Rada Osiedla Trynek będzie wybierana już na terenie zjednoczonym, a wybory odbędą się planowo w listopadzie. Mamy nadzieję, że dzięki temu przyłączą się do nas kolejni aktywiści, a działania Rady Osiedla dotrą do wszystkich mieszkańców Trynku.

Łukasz Chmielewski

1 Comment on "Żwirki i Wigury z Trynkiem"

  1. No i radni w Gliwicach maja roboty huk, raz odlacza raz przylacza, a glownie licza forse z diety.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*