Zygmunt Frankiewicz i Andrzej Dziuba powinni zwrócić pieniądze?

Jesienią ubiegłego roku dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Krzysztof Nowak wszedł w skład rady nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. To dość znamienne, zważywszy, że w kuriozalny sposób bronił niezgodnej z prawem uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach, wyznaczającej prezydenta Zygmunta Frankiewicza do rady nadzorczej KSSE SA. Szerzej piszę o tym w artykule http://info-poster.eu/zygmunt-frankiewicz-i-kolega-z-pracy/

Wydawać by się mogło, że człowiek, który odpowiada między innymi za nadzór prawny nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego będzie wiedział, iż wchodzi do… nieistniejącej rady nadzorczej. Nie było najmniejszego sensu poruszać tej sprawy tuż przed wyborami, kiedy to "polityczne" jest nawet samo oglądanie dokumentów KRS. Przeszły jednak wybory, minęły święta i pora zabrać się za normalną pracę Info-Postera, której niestety nie wykonują instytucje i osoby do tego powołane i za to wynagradzane,

Wystosowałem do Sądu KRS poniższe pismo. Co z niego wynika? Między innymi to, że prezydenci Zygmunt Frankiewicz i Andrzej Dziuba stracili miejsce w radzie nadzorczej KSSE SA, do której nawiasem mówiąc obaj zostali wyznaczeni w niezgodny z prawem sposób, a zatem ze złamaniem ustawy antykorupcyjnej. Z obecnego stanu prawnego wynika również, że obaj prezydenci miast od kwietnia 2008 roku pobierają nienależne im uposażenia. 

Oto treść pisma do Sądu KRS:

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRS
ul. Lompy 14,
40-040 Katowice


Dotyczy: złamania ustawy kominowej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA (KRS 0000106403).


 

Wysoki Sądzie!

 

19 marca 2008 roku p. Piotr Pełka został wpisany jako członek rady nadzorczej w dokumentach KRS Agencji Rozwoju Przemysłu SA (KRS 0000037957). 10 kwietnia 2008 roku został także wpisany jako członek rady nadzorczej w dokumentach KRS KSSE SA. W obu organach zasiada do dziś. Tym samym doszło do złamania ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z 3 marca 2000 roku (dalej zwanej ustawą kominową). W związku z powyższym 10 kwietnia 2008 roku rada nadzorcza KSSE SA została w myśl artykułu 14 ust. 1 ustawy kominowej rozwiązana z mocy prawa. 

 

UZASADNIENIE

 

 1. Nie ulega wątpliwości, że p. Piotr Pełka, jako członek rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA, będącej jednoosobową spółką Skarbu Państwa, a także jako członek rady nadzorczej KSSE SA, będącej spółką Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jest osobą objętą ustawą kominową.

 2. Nie ulega wątpliwości, że obie spółki są podmiotami, których dotyczy ustawa kominowa.

 3. Ustawa kominowa w art. 4.1 stanowi: Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, o których mowa w art. 1 pkt 4-7.

 4. Ustawa kominowa w art. 14.1 stanowi: Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy organy nadzorcze jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2-7 ulegają rozwiązaniu z mocy prawa.

 5. Wchodząc w skład rady nadzorczej KSSE SA p. Piotr Pełka znalazł się automatycznie w dwóch radach nadzorczych spółek, o których mowa w art. 1 pkt 4-7, doprowadzając tym samym do rozwiązania rady nadzorczej KSSE SA z mocy prawa.

 6. Podkreślić należy w szczególności, że ze względu na rozwiązanie z mocy prawa rady nadzorczej KSSE SA nie mogło dojść do skutecznego powołania zarządu spółki na kolejną kadencję. Tym samym, do czasu powołania nowej rady nadzorczej i ustanowienia zarządu, KSSE SA nie posiada organów mogących ją reprezentować na zewnątrz.

   

Warto podkreślić, że w podobnej sprawie dotyczącej PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. Postanowieniem z 26 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS orzekł oczywiste skutki złamania ustawy kominowej, odmawiając wpisu w rejestrze. Wskazał również na fakt, że tak surowe sankcje ustanowiono w celu przeciwdziałania patologiom, polegającym na łączeniu wielu stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze wymienione wyżej okoliczności, wnoszę o wszczęcie przez Wysoki Sąd postępowania z urzędu i doprowadzenie do zgodnego z prawem Rzeczpospolitej Polskiej składu organów KSSE SA.

 
z wyrazami szacunku
Dariusz Jezierski

9 Comments on "Zygmunt Frankiewicz i Andrzej Dziuba powinni zwrócić pieniądze?"

 1. To dlatego, miedzy innymi, Frankiewicz utrzymuje przejazd tirow w centrum miasta, Wydal na ten przejazd kilka tysiecy zezwolen! Przez centrum tiry maja krotsza droge do KSSE, niz przez A4, a co za tym idzie, nizsze koszty przejazdu. Frankiewicz, jako czlonek rady nadzorczej KSSE, musi dbac o dobro tej instytucji, skoro bierze z to czlonkostwo niemale pieniadze.

 2. marianandrzejczak | 2 lutego 2015 at 8:14 am | Odpowiedz

  NadLudzie nie zwracają pieniędzy. Oni pracują na nasz dobrobyt i im się należy. Co za pytanie

  • Nie nadludzie, ale cwaniaczki, bo woza swoje dupska kosztownymi brykami. Gdyby wozili je traktorami, to komornicy juz dawno by ich uziemili;)

   Pasozytom bardzo odpowiada taki real, dlatego zaden sad, nawet najuczciwszy nie da rady, co najwyzej zamozy.

 3. W przedmiotowej sprawie winno się przede wszystkim przesłać stosowne pismo do zarządów obu spółek (w szczególności do zarządu KSSE), z prośbą o ustosunkowanie się do stawianych zarzutów. Co więcej, chcąc uprawiać rzetelne dzienikarstwo należałoby zwrócić się również o komentarz w tej sprawie do opisywanych osób oraz instytucji, które są odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad podległymi spółkami. W przypadku KSSE adresatem jest Ministerstwo Gospodarki. W przeciwnym razie można uznać, że opublikowany tekst stanowi jednostronny przekaz informacyjny jednoosobowej redakacji Info-Postera bez podjęcia próby przedstawienia stanowiska, wyjaśnień ze strony zainteresowanych. Inną dyskusyjną kwestią jest to, kto ma interes prawny upoważniający do występowania do Sądu Rejestrowego z takim wnioskiem. Jest ponadto zastanawiające, jak organy spółek, a także walne zgromadzenie udzielające absolutorium radzie nadzorczej mogą tolerować taki stan rzeczy i dlaczego nikt inny w tej sprawie nie zabiera głosu. W ministerstwach i spółkach są przecież zatrudnieni prawnicy, są zarządy i rady nadzorcze, czyżby więc wszyscy udawali, że nie widzą naruszenia ograniczeń wynikających z ustawy kominowej?

   

  • Przesłałem stosowne pisma zarówno do KSSE jak i Ministerstwa Skarbu Państwa. rzeczywiście dla całości wglądu należy je opublikować. Zrobię to jutro. Jeśli chodzi o interes prawny, w analogicznej sytuacji dotyczącej PRUiM (złamanie kominowej) Sąd KRS nie tylko uznał ten interes, ale uczynił mnie uczestnikiem postępowania. 

 4. http://www.uokik.gov.pl/departamenty_uokik.php#faq532 

  widać trudno było poprosić o komentarz i wyjaśnienia ze strony zainteresowanego, który według informacji zawartych w tekście zasiada jednocześnie w dwóch radach nadzorczych

  • O wyjaśnienia z całą pewnością wystąpi Sąd KRS. Media nie są właściwym adresatem takich wyjaśnień. Ich rolą jest publikowanie informacji na temat ewentualnie stwierdzonych przypadków naruszeń prawa. Przedmiotowa informacja ma własnie taki charakter. Być może stanowisko zajmie Rada Nadzorcza KSSE (również otrzyma, a może już otrzymała stosowne pismo).

 5. marianandrzejczak | 4 lutego 2015 at 7:32 am | Odpowiedz

  Dwadzieścia parę lat być Prezydentem i ma traktorem jeździć? On traktor to sobie może zakupić by uprawiać kartofle na działce. Z wolna nadchodzi koniec tego Ssaczego systemu. Choć i tym razem jeszcze rząd spacyfikuje antySsaczy to ziarno już zostało zasiane. Prezes JSW i inni . A nasi to lepsi? Mniejsza skala ale lata całe opasły mecenas sztuki brał prawie półmiliona co rok. Pracował nad siły w kilku firmach. Dla nas Panie i Panowie. Terror Pasożytniczy czyli Ssaczy nadal trwa . Ludzie jednak dostrzegli  co jest przyczyną zła w RP. Zaczęliśmy widzieć jak styropianowo -oxfordzkie władze stworzyły kasty spoleczne.

  Wieczne Posły ,Wieczne Prezesy,Wiecznie Radni.

   

  Powolutku aż do skutku. Praca za 1900zeta czeka

 6. marianandrzejczak | 4 lutego 2015 at 8:32 am | Odpowiedz

  Moja nauka nie poszła w las..Brawo Mirek

  Kilofem i młotem w pasożytującą hołotę..

  https://www.youtube.com/watch?v=P_m7v58G8fI&sns=fb

   

Leave a comment

Your email address will not be published.


*